Asociaţia Republicană a Medicilor Veterinari

str. Mirceşti, 44, MD-2049

Chişinău, Republica Moldova

https://armvm.md/

Asociația Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova (ARMVM) – este o organizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică ce îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor de orice naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, care recunosc şi aderă la Statutul Asociaţiei.  

ARMVM a fost fondată la ședința Congresului de reconstituire a medicilor veterinari din Republica Moldova pe data de 27octombrie 2017.

Actualmente Asociaţia dispune de peste 450 de membri titulari, medici veterinari de liberă practică, inspectori veterinari, angajaţi ai ANSA, reprezentanţi de la  toate subdiviziunile teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor din republică, cadre didactice şi ştiinţifice de la instituţiile cu  profil medical veterinar din republică.