Biroul OMS în R. Moldova

str. Sfatul Țării, 29 MD-2012

Chișinău, Republica Moldova

https://www.who.int/republic-of-moldova

Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova oferă suport în elaborarea politicilor și strategiilor pentru sistemul de sănătate.

Biroul OMS în Republica Moldova reprezintă Organizația Mondială a Sănătății și activitățile sale în domeniul sănătății, oferind suport în elaborarea politicilor și strategiilor pentru sistemul de sănătate și domeniile aferente sănătății; suport tehnic pentru un spectru vast de segmente privind promovarea și dezvoltarea parteneriatelor; promovarea dimensiunilor de sănătate.
Biroul OMS din Republica Moldova a fost inaugurat în 1995, la Chișinău, pentru a oferi un suport continuu Guvernului și partenerilor în îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin intermediul intervențiilor de sănătate bazate pe dovezi și abordărilor de sănătate publică, precum și prin recomandările privind strategiile și politicile de sănătate.
Prioritățile de activitate ale OMS în Republica Moldova sunt stabilite în cadrul Acordului bienal de colaborare, semnat între Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Biroul OMS implementează acordul în strânsă colaborare cu instituțiile naționale și agențiile internaționale partenere. Domeniile prioritare pentru 2016-2017 se referă la bolile transmisibile, netransmisibile, sănătatea mamei și copilului, pregătirea și răspunsul la situații de risc de sănătate publică, promovarea sănătății prin prisma ciclului de viață.