Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”

str. Testimițanu, nr. 28, MD 2025,

Chisinau, Republica Moldova

https://cemf.md/

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” este instituție de invățământ profesional tehnic, cu pregătirea cadrelor medicale cu calificare medie. Instituția a fost refondată în 2016 de catre Ministerul Sănătății în baza Colegiului National de Medicină si Farmacie din Chișinău. Această instituție și a început activitatea in anul 1944, conform Hotaririi Sovietului Comisarilor Norodnici din 18 octombrie, fiind prima scoală de felceri și moase. Efectivul școlii era constituit din 4 profesori titulari, medici-practicieni, 7 grupe și 215 elevi.
Prima promoție din anul 1945 a avut 36 de felceri.