Societatea de Microbiologie și Epidemiologie

str. Academiei 1, birou 315, MD-2028,

Chișinău, Republica Moldova

Societatea de Microbiologie și Epidemiologie din Moldova este o asociație profesională non-profit, scopul căreia constă în crearea unui cadru adecvat de cooperare științifică și profesională a specialiștilor din domeniul microbiologiei generale și aplicate. Fondată în anul 1993, Societatea a devenit membru FEMS în anul 2006.

În prezent asociația numără membri- cercetători ai Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutului de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Colegiul National de Medicină și Framacie “Raisa Pacalo”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Centrul Național de Sănătate Publică.